Slowscape#6 – Video stills

Voor het project Slowscape#6 ben ik op zoek gegaan naar vlakke landschappen met paden, sloten en geploegde akkers met voren richting de horizon. De video SLOWSCAPE#6 is vertoond in Theater Le Sud en Hilton Art Lab, beide in Rotterdam. Prijzen en afmetingen van de video stills zijn te vinden op de website van de Kunstambassade.

Slowscapes

Slowscapes is de naam van een reeks videowerken, waarin imaginaire landschappen, opgebouwd uit talloze bestaande landschappen, vrijwel onmerkbaar in elkaar overvloeien, met de horizon als verbindende factor. Het speelveld is het grensgebied tussen fotografie en film, volop gebruikmakend van schilderkunstige principes. Waar ik ook kom, rijdend, lopend of fietsend, altijd ben ik op zoek naar bruikbare vergezichten. Die tochten zijn een wezenlijk onderdeel van het maakproces. Het beeldmateriaal waarmee ik thuiskom vormt mijn palet. Ik werk ermee als een schilder. De video’s zijn gemaakt voor vertoning in een loop, begin en eind sluiten naadloos op elkaar aan.